Hanuman during Shivaratri festival Pashupatinath

Man dressed up like the “Hindu Monkey God” Hanuman during the Shivaratri festival at Pashupatinath.